Zbývá

dnů
h
min
s.

Podpořte vydání pokračování knihy Tajemství rodových linií na platformě HitHit a získejte odměny.

kniha

Tajemství rodových linií
I. krok - vnitřní dítě

Radomír Němeček - 2. vydání s komentářem Marcelky

Kniha představuje svým uceleným způsobem zcela nový koncept ozdravění nejen sebe, ale i blízkých a celého rodu. Jedno bez druhého, totiž není možné. Díky této knize si lze uvědomit netušené souvislosti, vzájemnou až dech beroucí propojenost a zejména, neustálé vzájemné ovlivňování.
Tato velmi potřebná kniha přináší mé poznatky korespon-
dující se současným děním. Je plná obohacujících informací z 20-ti letého bádání na poli zdraví, nepřízně osudu a vlivu předků na naše potomky, kdy jsem sám, na základě těchto poznání, doslova vstal „z mrtvých“.

Mou snahou je neotřelým způsobem postupně přivést čtenáře k uvědomění si sebe samého a své role v rámci rodu, ke změně postojů a vnitřního přenastavení. Na základě četných ohlasů čtenářů po prvním vydání této knihy v roce 2019 je dnes již jisté, že se jedná o tzv. „terapii četbou“. Tato kniha může mít pro budoucí rodiče doslova nevyčíslitelnou hodnotu.

„Po seznámení se s touto knihou a celým konceptem 4 kroků, mne nejvíce fascinoval právě potenciál měnit zdraví a osud potomků, zdraví našich vztahů i nás samotných, a to bez ohledu na národnost, barvu pleti či vyznání. O tak univerzální poznatky, zákonitosti a principy se jedná. Tato kniha by rozhodně neměla chybět v žádné rodině.“
Z dopisu čtenáře

Ebook

Čchi-kung v roce dřevěného draka 2024

Radomír Němeček

Přes 80 stran, rozbor roku 2024 dle čínské astrologie, medicíny i feng shui. Pohled psychosomatické a čínské medicíny, karmalogie, aromaterapie, mineraloterapie, mycoterapie a léčebného čchi-kungu. Desítky cviků pro zdraví a stabilizaci jater, žlučníku, nervů, mozku, zraku, vlasů, nehtů a síly Ducha.

Formát: PDF

kniha

JAK DĚTI ZÍSKÁVAJÍ "AKADEMICKÉ" DOVEDNOSTI BEZ FORMÁLNÍHO VYUČOVÁNÍ

Peter Gray

Děti jsou schopné se učit i bez školy. A nejen to. Často se bez školy a vnucených osnov zvládají učit mnohem lépe, efektivněji a s přesnějším zacílením, pokud jim to je takto umožněno. Navíc přirozeněa bez stresu. Protože takovým dětem nikdo neříká, co mají dělat a nedává jim najevo, že ví mnohemlépe než ony samy, co by měly do svých „učebních plánů“ zařadit, dokážou naslouchat samy sobě a rozpoznat, co je pro ně důležité. Děti nepotřebují, abychom jim říkali, co mají dělat. Není ani na místě myslet si, že někdo může vědět lépe, co, kdy, jak nebo s kým se má dotyčná osoba učit. Jediné, co děti opravdu potřebují, je naše láskyplná náruč, důvěra a vědomí, že si k nám vždy mohou přijít pro radu nebo pomoc. Pokud dítě vyrůstá v bezpečném, respektujícím a pestrém prostředí, kde má možnost si osahávat skutečný život, kde smí používat všelijaké nástroje své kultury a setkávat se s lidmi napříč širokým věkovým spektrem, pak je téměř nemožné, aby nevyrostlo v jedince, který zná dobře sám sebe i své schopnosti a dokáže jich využit pro svůj život. Pro plnohodnotný a spokojený život v rámci své kultury.

„Takže, rodiče, nemusíte si dělat starosti s tím, jak se vaše děti naučí matematiku. Pokud mají možnost svobodně si hrát, budou si pravděpodobně hrát i s matematikou a bude je těšit objevování jejích schémat. Pokud žijí skutečný život, jehož součástí jsou i čísla a různé výpočty, naučí se – svým vlastním unikátním způsobem – spočítat přesně to, co ve svém životě potřebují. Pokud budou chtít jít na vysokou školu, můžou se naučit velmi rychle – z učebnic, počítačových programů nebo na přípravném kurzu – konkrétní matematické fígle, díky kterým přijímací zkoušky z matematiky zvládnou dostatečně dobře. Pokud si zvolí profesi, která v sobě matematiku zahrnuje, s nadšením naleznou způsob, jak se naučit vše, co budou potřebovat. Vaše obavy jsou jen zbytečnou překážkou.“
Ukázka z knihy

kniha

DŮKAZ, ŽE SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ FUNGUJE

Peter Gray

Tato kniha je souborem vybraných a upravených esejí, které Peter Gray publikoval na svém blogu v rámci časopisu Psychology Today. Jde o první do češtiny přeloženou publikaci ze čtyřdílné série, která se zabývá tématem sebeřízeného vzděláváni. Další tři knihy budou časem v češtině k dispozici také (How children acquire „academic“ skills without formal instruction, The harm of coercive schooling a Mother nature´s pedagogy).

Peter Gray dává čtenáři možnost nahlédnout na podstatu sebeřízeného vzdělávání. Poukazuje na jeho základní principy a podmínky, které jsou nezbytné pro jeho přínosné fungování. V této publikaci Peter Gray skvěle propojuje vlastní výzkum a zkušenosti spolu se zkušenostmi rodičů unschoolerů i samotných unschoolerů, kteří již dospěli. Čtenář má možnost dočíst se prostřednictvím přímých citací získaných v dotazníkových šetřeních např.

  • o přínosech i úskalích unschoolingu,
  • o pohnutkách, které rodiny k rozhodnutí o unschoolingu vedly,
  • o výzvách, které unschooling přináší apod.
„Obrovské množství vzdělávání se odehraje ještě předtím, než dítě vkročí do školy. Nejzjevnější důkaz dětské sebevzdělávací kapacity dostupný komukoliv z nás, kdo otevře oči, vychází z pozorování dětí během prvních čtyřech nebo pěti let života. Ještě před prvními pokusy je systematicky něco učit. Pomyslete na vše, co se v tomto období naučí. Učí se chodit, běhat, skákat, šplhat. Učí se o fyzikálních zákonitostech všech předmětů ve svém dosahu a o tom, jak s nimi zacházet. Naučí se svůj mateřský jazyk, což je s jistotou jeden z nejvíce komplexních kognitivních úkolů, které lidská bytost dokáže zvládnout. Učí se základy psychologie mezilidských vztahů – jak potěšit druhé, jak je naštvat, jak dosta to, co od nich chtějí nebo potřebují. Tohle všechno se neučí prostřednictvím poskytovaných lekcí, ale díky své vlastní volné hře, neukojitelné zvědavosti a přirozené vnímavosti vůči chování ostatních lidí. Nemůžeme je odradit od učení toho všeho ani ničeho dalšího. Leda bychom je zavřeli do skříně.“
Ukázka z knihy

Objednávkový formulář

Odesíláme každý pátek

Pokud od nás nemůžete najít email ve své schránce,
zkontrolujte si záložky hromadné, promoakce či spam.

Ebook pro rok 2024

Čchi-kung v roce dřevěného draka

Rozbor roku 2024 dle čínské astrologie, medicíny i feng shui. Desítky cviků pro zdraví, stabilizaci těla a mnoho dalšího…